Tại sao phải CHƯNG YẾN CÁCH THỦY mà không nấu trực tiếp?