nhận biết yến sào bị hư hỏng

Cách Nhận Biết Yến Sào Bị Hư

Cách nhận biết yến sào bị hư đơn giản, dễ nhận ra đó là qua màu sắc, mùi và cấu trúc tổ yến. Yến bị hư sẽ có hiện tượng mốc trắng hoặc xanh, màu sắc tổ yến không đồng đều, xuất hiện đốm vàng hoặc nâu, mùi tanh khó chịu, sợi yến rời ra, …